Marknadsanpassad planering av kapacitet (MPK) – arbetssätt och verktyg för framtiden

MPK är ett verksamhetsutvecklingsprojekt som tillsammans med branschen utvecklar nya digitala lösningar för enklare, snabbare och mer transparent planering av kapacitet på järnvägen.

Kapacitetsportalen

Kapacitetsportalen är en plattform där Trafikverket och branschen möts för frågor om användning av järnvägen. Här kommer vi att förenkla och förbättra processen för ansökan om tåg och banarbeten, med moderna arbetssätt och verktyg. Det blir en enklare, snabbare och mer transparent planering av kapaciteten.

All kapacitet syns

För tågbolag och järnvägsentreprenörer blir Kapacitetsportalen en möjlighet att överblicka hela sitt kapacitetsbehov, från trafikeringsavtal och kontrakt till tilldelad kapacitet. Det ska vara lätt att se vilken kapacitet som finns tillgänglig vid varje givet tillfälle och plats. Tågbolag och entreprenörer kan planera, söka lediga tider, jämföra alternativa upplägg och tjänster, samt ansöka om kapacitet på egen hand.

Successiv planering av kapacitet

För att möta hela marknadens kapacitetsbehov behövs både en fast och en flexibel planering. Med metoden successiv planering skapar vi större flexibilitet än med dagens metod och skapar därmed utrymme på spåren för andra tåg eller banarbeten. Successiv planering ökar också tågplanens tålighet mot störningar, genom att optimera kapaciteten när detaljplaneringen sker i takt med att förutsättningarna ändras.

Kort om MPK

Vad: Vi utvecklar nya digitala lösningar för enklare och mer transparent planering av järnvägens användning samt – genom metoden successiv planering – bättre utnyttjande av befintlig kapacitet.

Varför: Vi frigör och optimerar järnvägens totala kapacitet som kan användas till att köra fler tåg och till fler underhålls- och investeringsåtgärder. Vi använder järnvägen smartare.

Hur: Med moderna arbetssätt och verktyg skapar vi enklare, snabbare och mer transparent planering av järnvägens användning.

När: Utvecklingsarbete pågår och införandet sker i tre etapper inför Tågplan 23. Den första etappen av införandet startade våren 2021 och den sista etappen genomförs under hösten 2022.

Introduktion till MPK

Nedan kan du se videon ”Introduktion MPK”. Det finns två versioner av den på rad, den andra videon är syntolkad. Introduktionen vänder sig till dig som är berörd av kapacitetsplanering på järnväg men också till dig som är nyfiken på ett av våra stora verksamhetsutvecklingsprojekt.

Syntolkad version av introduktionen

Frågor och svar om införande och utbildningar

Hur såg den första etappen ut?

Införandet av den första etappen startade i april 2021. Delar i den nya IT-lösningen togs i bruk. Banarbetsplanen för T23 i det nya planeringssystemet TPS (Train Plan System) skedde parallellt med planering i det gamla systemet. Från och med september 2021 användes TPS också för att klargöra förutsättningarna inför tågplaneansökan.

Vad hände i den andra etappen?

Den andra etappen skedde i steg under våren 2022. Den 14 februari öppnade ansökan för kapacitet på järnväg T23 för avtalskunder. I och med etapp två togs hela MPK-lösningen i bruk, det skedde i flera steg och innebar att nuvarande IT-lösningar och processer fasades ut och ersattes med nya system och processer. I den här etappen togs också den nya Kapacitetsportalen i bruk.

Vad händer i tredje etappen?

Den tredje etappen genomförs under hösten 2022. Den fortsatta hanteringen av T23 under innevarande tågplan kommer att ske i de nya systemen och med de nya processerna. Det gäller banarbeten, tåg och övriga tjänster.

Hur anmäler jag mig till en utbildning?

Utbildningarna finns på Trafikverksskolans portal.

När ska jag som kund och entreprenör till Trafikverket utbildas?

2022

Utbildningsmiljön för MPK-utbildningarna 2022 har nu stängt. Du kan fortfarande ta del av utbildningsmaterialet om du går in på Trafikverksskolan och respektive MPK-kurs.

2023

Utbildningstillfällen för 2023 finns på Trafikverksskolan och respektive MPK-kurs.

Frågor om MPK-utbildningar

Har du frågor om MPK-utbildningar är du välkommen att kontakta trafikplanering.forvaltning@trafikverket.se