Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Marknadsanpassad planering av kapacitet (MPK) – arbetssätt och verktyg för framtiden

MPK är ett verksamhetsutvecklingsprojekt som tillsammans med branschen utvecklar nya digitala lösningar för enklare, snabbare och mer transparent planering av kapacitet på järnvägen.

Kapacitetsportalen

Kapacitetsportalen är en plattform där Trafikverket och branschen möts för frågor om användning av järnvägen. Här kommer vi att förenkla och förbättra processen för ansökan om tåg och banarbeten, med moderna arbetssätt och verktyg. Det blir en enklare, snabbare och mer transparent planering av kapaciteten.

All kapacitet syns

För tågbolag och järnvägsentreprenörer blir Kapacitetsportalen en möjlighet att överblicka hela sitt kapacitetsbehov, från trafikeringsavtal och kontrakt till tilldelad kapacitet. Det ska vara lätt att se vilken kapacitet som finns tillgänglig vid varje givet tillfälle och plats. Tågbolag och entreprenörer kan planera, söka lediga tider, jämföra alternativa upplägg och tjänster, samt ansöka om kapacitet på egen hand.

Successiv planering av kapacitet

För att möta hela marknadens kapacitetsbehov behövs både en fast och en flexibel planering. Med metoden successiv planering skapar vi större flexibilitet än med dagens metod och skapar därmed utrymme på spåren för andra tåg eller banarbeten. Successiv planering ökar också tågplanens tålighet mot störningar, genom att optimera kapaciteten när detaljplaneringen sker i takt med att förutsättningarna ändras.

Kort om MPK 

Vad: Vi utvecklar nya digitala lösningar för enklare och mer transparent planering av järnvägens användning samt – genom metoden successiv planering – bättre utnyttjande av befintlig kapacitet.

Varför: Vi frigör och optimerar järnvägens totala kapacitet som kan användas till att köra fler tåg och till fler underhålls- och investeringsåtgärder. Vi använder järnvägen smartare.

Hur: Med moderna arbetssätt och verktyg skapar vi enklare, snabbare och mer transparent planering av järnvägens användning.

När: Utvecklingsarbete pågår och införandet sker i tre etapper inför Tågplan 23. Den första etappen av införandet startade våren 2021 och den sista etappen genomförs under hösten 2022.

Introduktion till MPK

Nedan kan du se filmen ”Introduktion MPK”. Den vänder sig till dig som är berörd av kapacitetsplanering på järnväg men också till dig som är nyfiken på ett av våra stora verksamhetsutvecklingsprojekt

Frågor och svar om införande och utbildningar

Hur såg den första etappen ut?

Införandet av den första etappen startade i april 2021. Delar i den nya IT-lösningen togs i bruk. Banarbetsplanen för T23 i det nya planeringssystemet TPS (Train Plan System) sker parallellt med planering i det gamla systemet. Från och med september 2021 används TPS också för att klargöra förutsättningarna inför tågplaneansökan.

Vad händer just nu i den andra etappen?

Den andra etappen sker i steg under våren 2022. Den 14 februari öppnar ansökan för kapacitet på järnväg T23 för avtalskunder. I och med etapp två tas hela MPK lösningen i bruk, det kommer att ske i flera steg och innebär att nuvarande IT-lösningar och processer fasas ut och ersätts med nya system och processer. I den här etappen tas också den nya Kapacitetsportalen i bruk.

Vad händer i tredje etappen?

Den tredje etappen genomförs under hösten 2022. Den fortsatta hanteringen av T23 under innevarande tågplan kommer att ske i de nya systemen och med de nya processerna. Det gäller banarbeten, tåg och övriga tjänster.

Varför behövs MPK utbildningar?

Med MPK start kommer förändrade processer för trafikplanering. Utbildningarna ska ge en grundläggande förståelse för förändringar och hur de praktiskt ska tillämpas. En introduktion till MPKstart finns tillgänglig från och med kvartal två 2021. Det är det första steget för dig att förbereda dig på att arbetssätt och system ändras för tågplan T23. Under hösten och början av 2022 kommer du också att delta i utbildningar som förbereder dig mer i detalj inför förändringarna som kommer.

Hur kommer jag att påverkas?

MPK kommer medföra stora förändringar i planeringsprocessen vilket innebär att vissa arbetssätt förändras men även att nya IT-lösningar kommer att införas. De som är berörda av förändringarna har möjlighet att delta i utbildningar.

Varför ska jag gå utbildning?

Med MPK start kommer förändrade processer för trafikplanering. Berörs du av förändringarna är det nödvändigt att delta i utbildning för att få en förståelse för förändringar och hur de praktiskt ska tillämpas.

Är det samma utbildning för alla?

Utbildningarna är anpassade för olika målgrupper. Beroende på roller så varierar längd och innehåll i utbildningarna.

Hur anmäler jag mig till en utbildning?

Utbildningarna finns på Trafikverksskolans portal.

När ska jag som kund och entreprenör till Trafikverket utbildas?

Utbildningar pågår under hösten 2021 och början på 2022 för tågplaneprocessen. Mer information om utbildningarna finns hos Trafikverksskolan. MPK Tågplaneprocessen – avtalskunder.