Digitalisering av tåglägestjänsten (DAT)

Trafikverket driver tre projekt som är omfattande, komplex verksamhetsutveckling av vår framtida förmåga att planera och styra tågtrafiken. Program Digitalisering av tåglägestjänsten (DAT) säkrar nyttan av projekten.

Fler åker tåg. Fler transporterar sitt gods på järnväg. Behovet av tid för underhåll av järnvägen ökar. Samhället digitaliseras och omfattningen av Trafikverkets utvecklingsprojekt kan beskrivas som ett paradigmskifte för att möta digitaliseringens möjligheter och krav. De tre verksamhetsutvecklingsprojekten gör informationen om järnvägsanläggningen digital och vi utvecklar och moderniserar arbetet med att planera och leda tågtrafik i samarbete med tågbolag och entreprenörer. Genom att digitalisera vårt arbete möter vi behovet av ökad kapacitet för såväl resenärer som godstransportörer. Vi skapar också förutsättningar för bättre punktlighet och mer pålitlig tågtrafik. I slutändan handlar det om att Trafikverkets kunder ska få använda ett utvecklat järnvägssystem med högre kapacitet och en effektivare trafikledning.

Illustration.
DATs fyra fokusområden.

 

Projekten som ingår i programmet:

  • MPK (Marknadsanpassad planering av kapacitet) – Med moderna arbetssätt och verktyg skapar vi enklare, snabbare och mer transparent planering av järnvägens användning. Vi förbättrar för kunder som vill ansöka om kapacitet. Vi får ett bra underlag för en optimerad styrning av samtliga trafikverksamheter.
  • NTL (Nationell tågledning) – inför en nationell tågledning för att skapa en effektivare och mer flexibel styrning av tågtrafiken. Vi automatiserar i stort styrningen av tekniken och kan istället fokusera på proaktiv och konfliktlösande planering av trafiken.
  • LADDA (Leveransförmåga och anpassning av digital data om anläggningen) samlar in, säkerställer och tillgängliggör data om järnvägsanläggningen till det nationella tågledningssystemet (NTL) och kapacitetsplaneringssystemen (MPK).