Beställa lathund för att rapportera solkurvor

Här kan du beställa en lathund i fickformat för rapportering av solkurvor.

Lathunden är en kopia av solkurverapportens "utedel" och ska användas om du inte har tillgång till en papperskopia av solkurverapporten. Felavhjälparen kan då skriva med blyerts direkt på lathunden.