Händer på ett tangentbord.

Så organiseras forskningen

Trafikverket bedriver och finansierar forskning inom transportsystemets alla områden. Vi behöver förbättra det system vi har i dag, men även finna lösningar som kan leda till förnyelse på systemnivå.

Trafikverket har forskningsportföljer som handlar om förbättringar av dagens system och som har en direkt koppling till verksamheten. Dessutom finns portföljer som har till syfte att utveckla morgondagens transportsystem genom strategiska initiativ, kunskapsuppbyggnad, tester och demonstrationer. Respektive FoI-portfölj hålls samman av en portföljledare, vars uppdrag är att leda arbetet i portföljen och se till att vi styr arbetet mot uppsatta mål.

Trafikverkets Forskning- och innovationsplan beskriver övergripande målsättningarna, aktuella prioriteringarna och de processer och regler som gäller för FoI på Trafikverket. FoI-planen är därför ett viktigt verktyg för alla potentiella utförare av FoI-projekt som Trafikverket finansierar. Planeringsperspektivet är sex år, men planen uppdateras kontinuerligt.

Söker du specifika projekt och projektresultat, så hittar du dem till höger i listan under ”Sök forskningsprojekt”.