Lastbil och dumper som kör på lerig mark träd i bakgrunden

Greppet om utsläppen

Projektet ”Greppet om utsläppen” arbetar för att Trafikverkets bygg- och driftentreprenörer på ett enkelt, säkert och kostnadseffektivt sätt ska kunna rapportera in miljödata för sina energi- och materialflöden.

2023-10-17 Denna webbsida kommer att försvinna inom kort. Vi hänvisar istället till vår nya sida om digital miljörapportering.

Digital miljörapportering

Björn Eklund, projektsponsor, Trafikverket
Björn Eklund, projektsponsor, Trafikverket. 

Genom att förstå hur dessa flöden och klimatpåverkan ser ut kan Trafikverket

tillsammans med entreprenören vidta åtgärder för att minska utsläppen.

Genom att standardisera och digitalisera processen för inrapportering av miljödata kan Trafikverket på ett enkelt, tillförlitligt och kostnadseffektivt sätt följa upp klimat- och miljöpåverkan i ett och samma system.

Systemstödet, ”Energiledningssystem för anläggningar” (ELSA) har anpassats för att kunna ta emot och hantera den elektroniska följesedeln som tagits fram av föreningen ”Byggbranschens elektroniska affärsstandard” (BEAst). Standarden har också antagits av Byggföretagen. Demonstrationer och tester pågår löpande.

Digitaliseringen bidrar till ökad effektivitet och hållbarhet

Trafikverket använder digitaliseringens möjligheter som en naturlig del i verksamheten för att skapa kundnytta, effektivitet och ett hållbart transportsystem.

Martin Strid, projektledare Trafikverket.
Martin Strid, projektledare Trafikverket. 

– Samverkan med byggbranschen är av avgörande betydelse för att vi gemensamt ska kunna minska vår klimatpåverkan på ett enkelt, säkert och kostnadseffektivt sätt, konstaterar Björn Eklund, projektsponsor, Trafikverket.

Trafikverket upphandlar och beställer produkter, tjänster och entreprenader för cirka 40 miljarder kronor per år och har därför både ett stort ansvar och goda möjligheter att påverka hur energi- och materialflöden hanteras.

– Med det nya systemstödet får vi ett redskap för att styra verksamhetens energi- och materialomsättning till ekologiskt långsiktigt hållbara nivåer, menar Martin Strid, projektledare Trafikverket.