Vy över stadsdel med bussar och människor i rörelse.

Geostaket

Geostaket är ett samlingsbegrepp för ett digitalt definierat geografiskt område eller sträcka där fordon kan begränsas, styras eller informeras i dess framförande, baserat på digitala trafikregler eller överenskomna villkor.

Geostaket är ett sätt att nyttja digitaliseringens möjligheter för att uppnå ett mer trafiksäkert, hållbart och effektivt vägtransportsystem. Det bedöms vara ett viktigt verktyg för att skapa ett säkert vägtransportsystem, speciellt för oskyddade trafikanter, i dagens komplexa trafikmiljöer. Geostaket bedöms också vara viktigt för att kunna möta såväl dagens som framtidens efterfrågan på säkra, fossiloberoende och tystare transporter.

De tre huvudsakliga tillämpningsområden för geostaket är att informera, begränsa eller styra fordon baserat på:

  • gällande hastighetsgräns
  • val av drivmedel för hybridfordon
  • villkor för tillträde till delar av infrastrukturen.

Det finns både statiska och dynamiska tillämpningar där det statiska främst handlar om befintliga trafikregler och det dynamiska behandlar olika typer av realtidsinformation.

Trafikverkets arbete med geostaket

Trafikverket arbetar med geostaket på många olika sätt – med förutsättningsskapande åtgärder, att uppmuntra användningen av geostaket samt genom att se hur geostaket kan introduceras i tidiga planeringsskeden. Trafikverket kan stimulera utvecklingen och användning men det är upp till fordonsindustrin och marknaden att funktionalitet för att tillämpa geostaket finns i fordonen. Det behövs även standardisering på internationell nivå för att funktioner som kan tillämpa geostaket blir standard i fordonen.

Samverkan nödvändig för att komma framåt

Under år 2019-2022 finansierar Trafikverket en samverkansplattform för geostaket (geofencing). Plattformen syftar till att samla aktörer inom offentlig verksamhet, näringsliv och akademi för att tillsammans ta fram lösningar som ska främja användningen av geostaket i transportsystemet.

Porträttbild av en kvinna med lockigt hår, hon bär en svart tröja utanpå en röd blus. Kvinnan ler och tittar in i kameran.
Maria Krafft, måldirektör 

Plattformen fungerar som en kunskapsnod samtidigt som den faciliterar och koordinerar projekt samt initiativ som syftar till storskalig implementering av geostaket.

Samverkansplattformen är ett av resultaten från Trafikverkets regeringsuppdrag att testa geostaket i urbana miljöer samt ta fram en handlingsplan. Se länk till samverkansplattformen och bakgrundsbeskrivning.

– Det är sällan en teknisk lösning adresserar så många hållbarhetsmål på en gång som geostaket gör. Tekniken är en möjliggörare som inte bara handlar om demonstrationsprojekt utan är fullt möjlig att redan nu tillämpa om flera aktörer samverkar och exempelvis ställer krav vid upphandling där det är möjligt, säger Maria Krafft, måldirektör för trafiksäkerhet på Trafikverket.