Arbete på järnväg nattetid.

ePilot – för effektivt järnvägsunderhåll

Idag är både bana och fordon i Sverige till stora delar ålderstigna. Samtidigt sker en ökning av resor och transporter på järnväg.

Det innebär att det finns ett stort behov av upprustning och effektivare underhållsåtgärder för att skapa en så stabil och säker järnväg som möjligt.

Projektet ePilot är ett utvecklings- och implementeringsprojekt med målet att förbättra och utveckla arbetet med järnvägsunderhåll. Resultatet ska bidra till att minimera störningar inom järnvägstrafiken och därmed ökad punktlighet. Utgångspunkten har varit bandel 119 mellan Boden och Luleå. Tanken är att lärdomarna från ePilot ska föras ut till hela den svenska underhållsbranschen på järnväg.

Projektet finansieras av Trafikverket och genomförs tillsammans med Luleå Tekniska Universitet, Järnvägstekniskt centrum (JVTC). Alla primära aktörer på svensk järnväg är med i samarbetet, infrastrukturägare, operatörer, entreprenörer och leverantörer.