Foto: Mostphotos

Överflyttning av gods från väg till järnväg och sjöfart

För att nå hållbarhetsmålen behövs mer forskning och innovation som främjar en överflyttning av godstransporter från väg till järnväg och sjöfart.

Den nationella godstransportstrategin framhåller behovet om överflyttning och EU har ambitiösa mål. Fram till 2030 ska:

  • 50 procent mer gods fraktas på järnväg
  • 25 procent mer gods transporteras på inre vattenvägar och närsjöfart.
Rein JüriadoFoto: Kristofer Hedlund

– Vi behöver mer kunskap och demonstrationsprojekt som övertygar varuägare och andra beslutsfattare om vad som krävs för att flytta mer gods till järnväg och sjöfart på ett hållbart och affärsmässigt sätt, säger Rein Jüriado, strateg på Trafikverket.

Möjligheter till finansiering

I Trafikverkets FoI-plan beskrivs flera forskningsområden och projekt som bidrar till en överflyttning. Utöver det har Trafikverket också möjlighet att finansiera långsiktiga och mer samlade forskningsprogram där överflyttning av gods från väg till järnväg och sjöfart kan utgöra grunden för ett sådant program. Förutom den forskning som finansieras via Trafikverket pågår även initiativ inom andra myndigheter.

Nedan finns länkar till Trafikverkets forsknings- och innovationsplan, Energimyndigheten och Triple F,  som drivs av Lindholmen Science Park. Triple F är en en forsknings- och innovationsplattform för fossilfrihet i godstransportsystemet som finansieras av Trafikverket.