Bakhjul på en cykel. Person cyklar förbi i rusningstid.

Projekt och forskning om cykel

Trafikverkets forskning om cykel spänner över många områden, från långsiktig planering för cykel på nationell nivå, till drift och underhåll av infrastrukturen för cykling.

Trafikverkets forskning om cykel ska förbättra förutsättningarna för cykling på såväl statliga som kommunala vägar. Till exempel forskas det på att förbättra de samhällsekonomiska kalkylerna för olika cykelåtgärder. Syftet är att underlätta prioriteringen mellan olika cykelstråk och färdmedel.

Eftersom vi ansvarar för anläggning, drift och underhåll av infrastrukturen för cykel så bedriver vi forskning inom alla dessa områden. Utformningen av cykelinfrastrukturen är viktig och tanken är att de standarder och riktlinjer som vi tillhandahåller ska uppdateras i takt med att nya forskningsresultat tas fram.

Trafikverket bedriver forskningen inom den egna forsknings- och innovationsverksamheten, men deltar även som partner i andras projekt.

Utöver forskning på infrastruktur för cykel så bedrivs även forskning om cykeln som fordon, främst ur ett trafiksäkerhetsperspektiv.