Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Beslut om fastställda riksintressen

Här finns beslut om riksintressen och funktionsbeskrivningar av dem.

Att ett område pekas ut som riksintresse har ingen koppling till ägandet eller till ansvaret för förvaltning av området. Det har inte heller någon koppling till finansiering av anläggningen. För varje utpekad anläggning av riksintresse finns funktionsbeskrivningar som beskriver anläggningen. I funktionsbeskrivningarna finns information om anläggningens huvudsakliga funktion och eventuella framtida behov av markanspråk. Beslut om riksintressen tillsammans med tabeller som visar utpekade anläggningar och kriterier finns längre ner på denna sida.

Uppdatering av riksintressen

Den senaste uppdateringen gjordes i maj 2018.

Dessvärre uppdateras inte väg- och järnvägsdata regelbundet i kartmaterialet som presenteras på Trafikverkets webbplats. För att få aktuell information om fysisk utbredning av Trafikverkets riksintressen, kontakta våra regionala samhällsplanerare. Du når dem via Trafikverkets kontaktcenter, se Kontakta oss på denna sida.