Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Nationella godstransportrådets kansli

Regeringen har inrättat ett nationellt godstransportråd som ska arbeta för att utveckla transportsektorn utifrån den nationella godstransportstrategin. På Trafikverket finns ett kansli till stöd för rådets arbete.

Trafikverket har på uppdrag av regeringen inrättat ett kansli som bistår det nationella godstransportrådet med att genomföra den nationella godstransportstrategin. Tillsammans med Infrastrukturdepartementet förbereder kansliet rådets möten och tar fram underlag. Kansliet samordnar även arbetet med de olika regeringsuppdrag som Trafikverket och andra myndigheter fått inom ramen för godstransportstrategin.

Arbetet i kansliet leds av Åsa Tysklind. Inom ett annat regeringsuppdrag som också rör godstransporter är Björn Garberg samordnare för inrikes sjöfart och närsjöfart.

Nationella godstransportstrategin

Den nationella godstransportstrategin är ett uttryck för regeringens önskan att Trafikverket ska fokusera sitt arbete för att öka transporteffektivitet, möjliggöra överflyttning av transporter från väg till järnväg och sjöfart samt föreslå och genomföra åtgärder för omställning till fossilfria godstransporter.

Strategin, som beslutats av regeringen, omfattar tre inriktningar:

  • konkurrenskraftiga och hållbara godstransporter
  • omställning till fossilfria transporter
  • innovation kompetens och kunskap 

Genom strategin vill man skapa förutsättningar för effektiva, kapacitetsstarka och hållbara godstransporter.