Frågor och svar

Här ger vi svar på vanliga frågor kopplade till våra underlag.

Vad säger vi i vårt inriktningsunderlag, och varför säger vi som vi gör? Här har vi samlat de vanligaste frågorna kopplade till inriktningsunderlaget och andra underlag. För fördjupad läsning föreslår vi vårt inriktningsunderlag.
Läs vårt Inriktningsunderlag (Trafikverkets publikationsdatabas)