Denna nyhet är äldre än 6 månader

Nytt tillfälle för nybörjarkurs i EVA

För dig som inte fick plats på nybörjarkursen i EVA i januari erbjuder vi nu ett nytt utbildningstillfälle 28 januari.

​Glädjande nog fanns det ett mycket stort intresse för vår nybörjarutbildning i EVA, och vi kommer därför att anordna ytterligare ett utbildningstillfälle i januari.

Digital utbildning med begränsat antal platser

Kursen vänder sig till dig som inte har använt EVA tidigare. Den kommer att genomföras digitalt och antalet platser kommer att vara begränsat, för att ge utrymme för frågor och övningar. Under utbildningsdagarna kommer vi att blanda teori med praktiska övningar och vi kommer bland annat att lära oss grunderna i att skapa, ändra och granska projekt.

Tid: Torsdag 28 januari klockan 9:00–15:00.
Plats: Digital utbildning.
Kursledare: Henrik Carlsson.

Förberedelser inför kursen

Se till att du har behörighet till EVA och kontrollera att du kan logga in i EVA. Du behöver ha tillgång till två skärmar under utbildningen. Mer information om behörighet och inloggnin finns på sidan för EVA:

Effekter vid väganalyser (EVA) (systemets sida på trafikverket.se)

Kursen har begränsat antal platser. Kursen är kostnadsfri men anmälan är bindande.

Anmäl dig till nybörjarkursen

Välkommen med din anmälan!