Effektsamband

Effektsamband för transportsystemet är ett viktigt stöd vid planering, projektering och uppföljning av alla slag av åtgärder inom transportsystemet.

Effektsamband för transportsystemet redovisar känd kunskap om olika effektsamband. Bilden är inte alltid entydig då olika undersökningar kan peka åt olika håll och därför redovisas verkets ställningstagande. Det är också möjligt att använda Effektsamband för transportsystemet som ett uppslagsverk för att finna och sprida information om transportsystemet.

Trafikverket arbetar kontinuerligt med att ta fram, värdera och sammanställa bättre kunskap om effekter av åtgärder i transportsystemet.

Resultat av arbetet sammanställs i en dokumentserie som regelmässigt uppdateras och som finns under följande länk:

Gällande förutsättningar och indata