Denna nyhet är äldre än 6 månader

Anmäl dig nu till informationsmöten 16 och 17 juni 2020

Den 16 och 17 juni anordnar Trafikverket informationsdagar om nya beräkningsförutsättningar, basprognoser och samhällsekonomiska verktyg i samband med att vi den 15 juni publicerar dessa på trafikverket.se.

Uppge vilket eller vilka pass ur programmet du vill delta i. Ungefär en vecka innan mötena får du en Skype-länk för varje pass skickad till din mejladress. Anmälan stängde den 29 maj 2020.

Varmt välkommen!

Program tisdag 16 juni pass 1

Välkommen och inledning 08:30–08:40

Sammlad effektbedömning (SEB)

 • Nytt i riktlinje för SEB
 • Nytt i rutinbeskrivning för SEB
 • Ny version av webbverktyget för SEB: "SEB-IT 2020:1"
 • Nytt vad gäller underlag till SEB: tidtabellanalys
08:40–09:50
Paus 09:50–10:00

Godkända verktyg och effektsamband

 • Nyheter i EVA. Bansek med flera samhällsekonomiska beslut
10:00–10:50
Paus 10:50–11:00

Godkända verktyg och effektsamband forstsättning samt ASEK

 • Nya och uppdaterade effektsamband
 • Nyheter i klimatkalkys
 • Nyheter i ASEK
11:00–12:00
Lunch 12:00–13:00

Program tisdag 16 juni pass 2

Välkommen och inledning  13:00–13:10

Övergripande fröutsättningar och resultat Trafikverkets Basprognoser 2020

Förutsättningar och resultat 

 • Övergripande 
 • Godsprognos
 • Personprognos
 • Prognos järnväg
 • Dokumentation
13:10–14:10
Paus 14:10–14:30

Indata till Sampers Basprognos 2020

Indata

 • Socioekonomi
 • Ny områdesindelning
 • Dagbefolkning
14:30–15:05
Paus 15:05–15:15

Indata till Sampers Basprognos 2020 fortsättning

Indata fortsättning

 • Bilinnehav
 • Ny kollektivtrafikkodning
 • Nya taxor
 • Avslutning och frågor
15:15–16:00

Program onsdag 17 juni pass 3

Välkommen och inledning  08:30–08:35

Sampers/Samkalk nyheter och riggning

 • Sampers/Emme
 • Sampers riggning
 • Nyheter i Samkalk
 • Tilläggsmatriser
08:35–09:30
Paus 09:30–09:50

Sampers validering

 • Översiktlig validering
09:50–10:05

Modelltillämpning

Beräkningshandledning

 • Innehåll
 • Järnvägsanalys, tidtabell
 • JNB–prognos
10:05–10:45

Paus

10:45–10:55

Var hittas underlag och rapporter

Var hittas underlag och info om rapporterna

 • Trafikverkets hemsida
 • FTP-server
 • Avslutning och frågor
10:55–11:30