Perrong vid Västerås station med resenärer

Åtgärdsvalsstudier i Västmanlands län

En åtgärdsvalsstudie är ett arbetssätt som grundar sig på dialog med bland annat kommuner och regioner. En åtgärdsvalsstudie görs tidigt i planeringen för att vi tillsammans ska få en helhetsbild och hitta hållbara förslag på åtgärder.

Åtgärdsvalsstudier tar hänsyn till alla trafikslag, alla typer av åtgärder och kombinationer av dessa. Val av åtgärder handlar om att lösa problem och tillgodose behov. Valen ska bidra till en hållbar samhällsutveckling genom kostnadseffektiva åtgärder.

Alla formella planeringsprocesser ska föregås av en åtgärdsvalsstudie. Initiativtagare till en åtgärdsvalsstudie kan vara Trafikverket, en kommun, en region eller en annan aktör.

Studier görs i de flesta län

Här nedanför kan du läsa om åtgärdsvalsstudier som pågår i Västmanland just nu.

Avslutade studier

När en studie är avslutad finns den att ladda ner i vår webbutik. Sök på orden "åtgärdsvalsstudie" och länsnamnet.