Denna nyhet är äldre än 6 månader

Uppdatering av TTJ 2021

Uppdateringarna av Trafikverkets trafikbestämmelser för järnväg (TTJ) den 1 juni 2021 är fastställda. Dessa påverkar både ett stort antal moduler och alla blanketter.