Ordnings- och skyddsregler

För att minska risken för olyckor, produktionsstörningar, brand, stölder och skadegörelse har Trafikverket infört ordnings- och skyddsregler på de sju bangårdarna med förhöjd säkerhetsnivå.

Syftet med de nya reglerna är att uppnå en god arbetsmiljö och en säker arbetsplats. I samband med stängning av grindarna kommer Trafikverket att börja följa upp efterlevnaden av ordnings- och skyddsreglerna.

Interaktiv utbildning

Personal som ska vistas inom bangårdens inhägnade område behöver genomföra den interaktiva utbildningen "Säkerhet på Trafikverkets rangerbangårdar" innan tillträde medges. Utbildningen är gemensam för alla Trafikverkets rangerbangårdar med förhöjd säkerhet. Kontakta Trafikverkets säkerhetssamordnare för inloggningsuppgifter till utbildningen.