Nytt PM om ny modell av manöverdon

Trafikverket har tagit fram version 3 av manöverdonet vilket medför att ett nytt PM har tagits fram.

Den nya versionen 3 av manöverdon för frånskiljare järnväg har fått förbättrade egenskaper och uppfyller nu Trafikverkets krav för ett allmänt införande. Trafikverket har nu uppdaterat riktlinjerna för hur version 3 hanteras vid nybyggnation avseende kablage och inkoppling. Nedan kan du ladda ner ett nytt PM som beskriver den nya hanteringen av version 3.
PM om ny modell av manöverdon (pdf, 521 kB)