Repetitionsutbildning 2022 i elsäkerhet ges möjlighet att bedrivas på distans

Trafikverket beslutar på grund av den fortsatta pandemin att möjliggöra alternativt genomförande av fortbildningför elsäkerhetsfunktioner i enlighet med TDOK 2014:0994.

Utbildning får genomföras på distans under förutsättning att elevernas identitet kan styrkas och att prov övervakas för att förhindra fusk.

Övervakning av prov kan ske på plats eller via kamera.