Trafikanordningsplaner (TA-planer)

En trafikanordningsplan, TA-plan, innehåller fakta om ett vägarbete och hur det ska märkas ut. Här hittar du all information om ansökan.

För att sätta ut, underhålla och ta bort vägmärken och skyddsanordningar vid vägarbeten krävs tillstånd av väghållningsmyndigheten (Trafikverkets region).

Kontrakt som bygger på Trafikverkets föreskrifter om Säkerhet vid arbete på väg

Du som arbetar i ett kontrakt som bygger på Trafikverkets interna föreskrifter om Säkerhet vid arbete på väg (IFS), eller utför tillståndsgivna arbeten, till exempel ledningsarbeten, ska ansöka om TA-plan via vår webbtjänst. En TA-plan innehåller fakta om vägarbetet och exempel på hur utmärkningen ska utföras.

Kontrakt TRVK, arbete på väg

I kontraktet framgår det hur du ska hantera trafikanordningar. I de flesta fallen behöver du bara fylla i kontaktuppgifter i webbtjänsten, Fifa, senast två veckor före planerad byggstart. Då får du ett automatiskt klartecken från Fifa. När det framgår i kontraktet att du ska redovisa förslag på trafikanordningsplaner ska det göras senast tre veckor före planerad byggstart i Fifa. Du får klartecken att starta arbetet genom Fifa.

I båda fallen måste du alltid anmäla när arbetet startar, senast två veckor före planerad byggstart, avslutas eller när det är uppehåll i arbetet (aktivera och inaktivera arbetet). I samband med att du startar arbetet aktiveras även eventuellt utfärdade föreskrifter. Det görs i Fifa, via sms-tjänst eller enligt vad som framgår av kontraktet.

De nya bestämmelserna i TRVK, arbete på väg medför också förändringar för tillståndsgivna ledningsarbeten. Av tillstånden framgår vilka krav på utmärkning och skyddsanordningar som gäller för just det arbetet. Du behöver bara anmäla när arbetet startar och avslutas via webbtjänsten (aktivera och inaktivera arbetet). Någon TA-plan behöver du då inte ansöka om.

Ansök om TA-plan senast tre veckor innan ett vägarbete ska startas

Senast tre veckor innan ett vägarbete ska startas ska ansökan om godkännande av TA-plan lämnas till Trafikverket. Ansökan ska innehålla skisser på hur sökande ska skapa en säker arbetsplats för trafikanter och personal.

Trafikverkets region granskar ansökningen mot aktuella författningar, Trafikverkets IFS och andra styrande dokument beslutade av Trafikverket.

Ett godkännande av TA-planen från Trafikverket fråntar inte den sökande ansvar över arbetsmiljön eller ansvaret att följa Arbetsmiljöverkets regler. Det kan krävas ytterligare säkerhetshöjande åtgärder, utöver vad som anges i TA-planen, för att arbetsmiljön ska bli bra. TA-planen anger bara minimikrav.