Denna nyhet är äldre än 6 månader

Marknadsdialog 6 maj 2022

Trafikverket välkomnar entreprenörer till Marknadsdialog 6 maj 2022. Marknadsdialogen avser utförande av entreprenad FSE705 Gestaltning tunnelrum, E4 Förbifart Stockholm.

Gestaltningen ska förenkla för trafikanter att känna igen sig i tunnelsystemen, förstärka känslan av trygghet samt förhindra monotoni och trötthet. Entreprenad FSE705 ska handlas upp hösten 2022 och omfattar bland annat tillverkning och montage av stål- och betongkonstruktioner samt belysningsinstallationer för konstnärlig gestaltning avseende fem konstverk samt belysningsinstallationer vid fem luftutbytesstationer. I entreprenaden ingår även målning av 25 km slingor längst tunnelväggar.

Tid och plats för marknadsdialogen

Fredag den 6 maj 2022, kl. 9:00 – 12:00. 

Solna Access Konferens, Sundbybergsvägen 1 i Solna

Anmälan till marknadsdialogen

Kommers Annons Trafikverket

Referensnummer: KOM-410095

Anmälan görs i Trafikverkets inköpssystem via rubricerad länk genom att i vår informationsförfrågan ställa en fråga där ni meddelar hur många som avser att delta samt eventuella allergier.

För mer information se Trafikverkets inköpstidplan Planerade upphandlingar - Trafikverket

Övrigt
Trafikverket kommer under samma dag även informera om en upphandling av ett ramavtal för kompletterande entreprenader inom projekt E4 Förbifart Stockholm. Arbeten som innefattas är bl.a. stängning av arbetstunnlar, räckesarbeten, säkerhetsbommar, trappor vid brandgasuttag, utbyte väggelement samt montage av portar och ett tusental dörrar exempelvis till utrymmen för utrymningsvägar. Mer information om den upphandlingen finner ni i Trafikverkets inköpssystem under referensnummer KOM-409809.

Välkomna!