Statistik om sjöfartsstöd

Här har vi samlat statistik för antal fartyg som är godkända för sjöfartsstöd samt sökt sjöfartsstöd under åren 2011–2020.

Stödfartyg under åren 2011–2021

Statistiken avser antal fartyg godkända för sjöfartsstöd per 31 december respektive år under åren 2011–2021. Närfart avser linjetrafik i Östersjön, Skagerack och Kattegatt samt Kielkanalen. Fjärrfart avser annan fart än närfart och inre fart.

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Totalt antal 137 112 103 105 101 92 89 100 99 105 103
Fjärrfart 100 79 71 77 75 65 62 74 73 80 77
Närfart 37 33 32 28 26 27 27 26 26 25 26
Linjediagram
Diagram över antal fartyg godkända för sjöfartsstöd. 

Sökt sjöfartsstöd under åren 2011–2021

Statistiken avser sökt sjöfartsstöd under åren 2011–2021, bestående av det stöd som har krediterats till de stödsökande samt det sökta stöd som har avslagits. Förordningen (2001:770) om sjöfartsstöd ändrades den 1 juni 2014 för att möjliggöra sjöfartsstöd för olika sorters specialfartyg samt möjliggöra att sjöfartsstöd kan lämnas för kortare stödperioder än hela kalenderår.

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Avslaget stöd (miljoner kronor) 0,4 0,5 1,9 6,2 5,1 8,4 8,9 4,7 1,6 13,2 2,7
Krediterat stöd (miljoner kronor) 1 712 1 672 1 483 1 415 1 426 1 486 1 482 1 432 1 564 1 227 1 182
Stapeldiagram