Kalender för 2023

Viktiga datum för att lämna in ansökan och underlag till Delegationen för sjöfartsstöd.

Sista dag för inlämnande till Delegationen för sjöfartsstöd:

  Ansökan Underlag
December 2022

tisdag 10 januari

tisdag 24 januari

Januari

måndag 6 februari

måndag 20 februari

Februari

måndag 6 mars

måndag 20 mars

Mars onsdag 5 april

onsdag 19 april
April

fredag 5 maj

fredag 19 maj

Maj

måndag 5 juni

måndag 19 juni

Juni

onsdag 5 juli

onsdag 19 juli

Juli

måndag 7 augusti

måndag 21 augusti

Augusti

tisdag 5 september

tisdag 19 september

September

torsdag 5 oktober

torsdag 19 oktober

Oktober

måndag 6 november

måndag 20 november

November

tisdag 5 december

tisdag 19 december

December

onsdag 10 januari 2024

onsdag 24 januari 2024


Lönemånad januari:

6 februari: Ansökan om sjöfartsstöd ska senast detta datum ha kommit in till Delegationen för sjöfartsstöd. Vi registrerar, kontrollräknar och förbereder ansökan för kreditering.

13 februari: Kreditering på skattekontot görs av Skatteverket.

20 februari: Underlag för slutligt fastställande av stödbelopp med bifogad skattedeklaration och löneunderlag ska senast detta datum ha kommit in till Delegationen för sjöfartsstöd. Vi registrerar och granskar underlaget mot ansökan, skattedeklaration och kontrollerbart löneunderlag.