Kalender för 2022

Viktiga datum för att lämna in ansökan och underlag till Delegationen för sjöfartsstöd.

Sista dag för inlämnande till Delegationen för sjöfartsstöd:

  Ansökan Underlag
December 2021

måndag 10 januari

måndag 24 januari

Januari

måndag 7 februari

måndag 21 februari

Februari

måndag 7 mars

måndag 21 mars

Mars

tisdag 5 april

tisdag 19 april

April

torsdag 5 maj

torsdag 19 maj

Maj

tisdag 7 juni

måndag 20 juni

Juni

tisdag 5 juli

tisdag 19 juli

Juli

fredag 5 augusti

fredag 19 augusti

Augusti

måndag 5 september

måndag 19 september

September

onsdag 5 oktober

onsdag 19 oktober

Oktober

måndag 7 november

måndag 21 november

November

måndag 5 december

måndag 19 december

December

tisdag 10 januari 2023

tisdag 24 januari 2023


Lönemånad januari:

7 februari: Ansökan om sjöfartsstöd ska senast detta datum ha kommit in till Delegationen för sjöfartsstöd. Vi registrerar, kontrollräknar och förbereder ansökan för kreditering.

14 februari: Kreditering på skattekontot görs av Skatteverket.

21 februari: Underlag för slutligt fastställande av stödbelopp med bifogad skattedeklaration och löneunderlag ska senast detta datum ha kommit in till Delegationen för sjöfartsstöd. Vi registrerar och granskar underlaget mot ansökan, skattedeklaration och kontrollerbart löneunderlag.